Rygestop Virksomheder

Røgfri arbejdstid


Varighed: 2½  timer

Pris: 7.000 kr

Excl moms og transport

Det første skridt

Over 70 % af alle rygere ønsker inderst inde at blive 100 % røgfri.

Det er bare ikke alle, der er parat til et fuldstændigt stop med det samme.

Et 2½ timers kursus i håndtering af røgfri arbejdstid er et attraktivt tilbud, der forebygger dårlig stemning og giver ro på den enkelte. 

Målet er at gøre det overskueligt for medarbejderen at forestille sig og gennemføre et røgfrit arbejdsliv, uden at det går ud over en selv eller andre.

Kurset er komprimeret med viden om vaneændring, abstinenshåndtering, mekanisk spisning, forebyggelse af vægtstigning og brug af hjælpemidler.

Efter 2½ time har medarbejderen en plan for håndteringen af røgfri arbejdstid.

Deltagerne vil hjælpe hinanden med at finde realistiske løsninger på at få en positiv arbejdsdag uden røg. 

 

Nikotinerstatning som hjælpemiddel

Nikotinerstatning vil for nogen være en stor støtte i en overgangsfase, hvor kroppen skal vænne sig af med at få nikotin på bestemte tidspunkter.
Rygestopkonsulenten vil vejlede om fordele og ulemper ved brug af nikotinerstatning, korrekt brug af hjælpemidler, og hvordan man kommer af med dem igen.
Målet er at give deltagerne viden, og forebygge at de får en ny afhængighed.

Der er stor forskel på om virksomheder tilbyder tilskud til erstatningsprodukter, hvor meget der gives og hvordan.

Vores erfaring er, at det har en positiv effekt på motivationen at en virksomhed giver tilskud til deltagerne.

Nyttig viden

Tinakreutzer.dk kører i hele landet.

Det er muligt at afvikle flere hold på samme dag.

For virksomheder er udgifter til rygeafvænning fradragsberettiget jf. Ligningsloven §30 a.

Få en uforpligtende samtale om muligheder.

Individuelt
rygestopkursus
samtaleforløb

Samtaler efter behov

Pris: 1.900 kr

Excl moms og transport

 

Et individuelt rygestopforløb er en oplagt mulighed, for den eller de medarbejdere, som ønsker et decideret skræddersyet forløb.

 

små hold
Rygestopkursus
2-6 deltagere

5 møder á 1½ time

Pris: 17.500 kr

Excl moms og transport

 

Det er for nogen lettere at tale om svære emner på et lille eller mindre hold.

Sammenhold og fællesskab er nøgleord.

store hold
Rygestopkursus
7-12 deltagere

5 møder á 1½ timer

Pris: 19.900 kr

Excl moms og transport

Den dynamik og det sammenhold,  der  opstår på et rygestophold, giver et særligt fællesskab.

 

FORDELe og Fakta

Kurser er for alle

 

Tinakreutzer.dk har flere års erfaring med rygestopforløb på virksomheder, hvor rygerne får redskaber til at ændre vaner, håndtere rygetrang og rygetanker. I arbejdstiden, og i fritiden. 

Vi er et landsdækkende tilbud, og tilbyder individuelle samtaler og hold i forskellige størrelser.

Holdstørrelsen er typisk betinget af den logistik der ligger i at etablere et kursus i eller udenfor arbejdstiden, eller antallet af rygestoppere.

Det er muligt at afvikle flere hold på samme dag.

For virksomheder er udgifter til rygeafvænning fradragsberettiget jf. Ligningsloven §30 a.

 

Fællesskab og kollegial opbakning

Over 70 % af alle rygere ønsker inderst inde at blive 100 % røgfri.

Vores erfaring er, at en virksomheds tilbud om et rygestopkursus, ofte anses som en kærkommen lejlighed til at droppe smøgerne. Tanken om at gøre det sammen med nogen, man kender, og kunne gøre det i arbejdstiden, er attraktivt og motiverende.

Fordelen ved at gennemføre rygestopkurser i virksomheden er først og fremmest den kollegiale støtte og opmuntring, som en kommende ex-ryger næppe får andre steder.
Deltagerne vil føle sig som et hold, som både samarbejder, hjælper hinanden og konkurrerer.

Virksomheden kan med fordel samle et hold fra forskellige afdelinger. Vi oplever, at medarbejdere knytter bånd på tværs af afdelinger i forbindelse med røgfri arbejdstid. En del begynder at bruge frokoststuer og kantiner på en ny måde, og det kan blive lettere at finde en plads, hvis der er nogen, man genkender.

gevinster for virksomheden

Virksomheden kan forvente at få glade og stolte ansatte, som er mindre stressede, har færre sygedage, og som overholder firmaets rygepolitik. Røglugt fra kollegaer er et ømtåleligt emne, og den forsvinder sammen med smøgerne – til glæde for kollegaer og samarbejdspartnere.

Tonen på en arbejdsplads kan også ændre sig positivt, da et rygestopkursus opløser grupperinger, og ex-rygerne bruger pauserne på en anden måde, og ofte også sammen med andre.

Virksomheden kan med fordel samle et rygestophold fra forskellige afdelinger.

Vi oplever, at medarbejdere knytter bånd på tværs af afdelinger. Både under selve forløbet, men især også efter at rygestopkurset er slut. Fortroligheden på kurset, vil give et særligt fællesskab.

Den viden de får om hinandens arbejdsopgaver og -betingelser, kan give en større forståelse for hinandens arbejdsliv, og sammenhængen i firmaet.

service til rygestopperne

Alle medarbejdere får sms-støtte, og mulighed for personlig sparring på mail mellem mødegangene. 

Formålet er at forebygge tilbagefald, og give hver enkelt den nødvendige opbakning.

Vi gør vores bedste for at opnå en fortrolighed med hver enkelt, for derved at kunne hjælpe bedst.

Hvis der dukker oplysninger op, som kræver ekstra støtte fra virksomheden, samarbejder vi med den enkelte og kontaktpersonen i virksomheden.

målet er glade ex-rygere i balance

I Tinakreutzer.dk har vi designet et rygestopforløb, som virker effektivt på selv den mest stædige ryger. 

Motivationssamtalerne på første møde er et vigtigt afsæt for det videre forløb.

Vi tager udgangspunkt i Kræftens Bekæmpelses rygestopmaterialer, og har tilført erfaringsbaserede øvelser og værktøjer fra relevante uddannelser.

Der er 6 mødegange. De første to møder handler om forberedelse til rygestoppet. Første mødegang aftaler gruppen en fælles rygestopdag, som ligger mellem 2. og 3. møde. Herefter handler kurset om fastholdelse, håndtering af abstinenser, risikosituationer, vaneændringer, helbredsoplevelser, forebyggelse af tilbagefald m.m.

Kunsten er ikke at stoppe med at ryge.

Kunsten er at holde rygestoppet i lang tid fremover.

Varieret undervisning

Undervisningsformen er afvekslende med dialog, oplæg, billeder, film- og lydklip. Vi lærer og lytter forskelligt, og de samme budskaber formidles på forskellig måde. Læse- og skriveevner er ikke nødvendige for at deltage i kurserne. Der vil til hver mødegang være et tilbud om hjemmeopgaver, som er er frivillige.

Vi kommer omkring hele livsstilen: relation, mad-, søvn- og motionsvaner, helbredet generelt, og tanker om en selv.

Et rygestop kan ikke stå alene, hvis det skal lykkedes.

Rygestopkonsulenten sørger for at tonen på kurserne er uhøjtidelig, ligefrem og åben. Der er altid plads til vittigheder og gode grin.

nikotinerstatning som hjælpemiddel

Nikotinerstatning vil for nogen være en stor støtte i en overgangsfase, hvor kroppen skal vænne sig af med at få nikotin på bestemte tidspunkter.
Undervisningen handler om fordele og ulemper ved brug af nikotinerstatning, korrekt brug af hjælpemidler, og hvordan man kommer af med dem igen.
Målet er at give deltagerne viden, og forebygge at de får en ny afhængighed.

Der er stor forskel på om virksomheder tilbyder tilskud til erstatningsprodukter, hvor meget der gives og hvordan.

I Tinakreutzer.dk vil vi gerne inddrages i overvejelsesfasen.

Vores erfaring er, at det har en positiv effekt på motivationen at en virksomhed giver tilskud til deltagerne.

Kontakt os for en uforpligtende samtale om muligheder.

Scroll to Top

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.